Olav werner - deilig er den himmel blå / det kimer nu til julefest


I disse relativt rolige bloggtider er det tid for å ta et tilbakeblikk og status qou bloggen min det har skjedd aldri så lite jubileum her på bloggen. Det har skjedd aldri så lite jubileum her på bloggen


wnesi.hytekhosting.us